Myśl dnia… 22

Quam parva sapientia regitur mundus!

Z jak małą mądrością można rządzić światem!

A co dopiero pewnym krajem nad Wisłą…

Cytat za “Lapidarium VI” Ryszarda Kapuścińskiego.