Ulica 23 Street Art – Spektakle część 8

ULICA 23 STREET ART – Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych – Kraków 8-11/07/2010

Street Wise” w wykonaniu EO.45 Theatre z Wielkiej Brytanii

A to link do Ich występu z zeszłego roku – XXII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Krakowie 9

XXI Międzynarodowy Festiwal Tetrów Ulicznych a to występ z 2008 roku.