Zabawa z ostrością

… a właściwie z jej brakiem. / Fun with the Sharpness…… actually with its’ lack.

Obiektyw 50mm i przysłona ustawiona na 1,4. / 50 mm Lens and the aperture placed  on 1.4.

Ostatnio często staram się robić zdjęcia na pełnej „dziurze”. Jest to nie bezpieczna zabawa, bo łatwo nie trafić z ostrością tam gdzie by się chciało, ale podoba mi się ten efekt gdy wzrok próbuje znaleźć  w kadrze element, który jest „ostry”. Może jest to mocno subiektywne odczucie, ale lubię ten moment gdy znajduję ten punkt. I uwielbiam tą plastykę zdjęcia, którą daje pełna „dziura”.

Recently I often try to take my photographs on the full „ for hole ”. It is not a safe play, because it is easy to miss  the sharpness where you want it to be, but I like this effect when the eye is trying to find the element which is „ sharp ” in the frame . Perhaps, there is this really subjective feeling, but I like the moment when I am finding this point. And I  love this fine art of photograhy which is giving full „ hole ”.

3 comments

  1. Pingback:ray ban pas cher

  2. Pingback:cheap air jordan shoes for sale

  3. Pingback:replica bags uk

Comments are closed.